Mmmm..... cookies...

Ordforklaringer


Ajourføringsgebyr 


For at bevare din ansøgning skal der årligt betales en ajourføringsgebyr på kr. 300,00. 


Boligstøtte 


Boligstøtten er fordelt på to kategorier:

Boligydelse til husstande, som får social pension.
Boligsikring til øvrige husstande.
Hvor meget du kan få, afhænger af:

Hvor stor boligen er
Huslejens størrelse 
Husstandens størrelse og antal børn 
Indkomst og formue
Mere information kan fås hos borgerservice eller prøv www.netborger.dk hvor du selv kan foretage beregningen. 


Energimærkning 


Loven kræver, at en almen boligafdeling har en gyldig energimærkning. Energimærket kan give både ejer og lejer et hurtigt overblik over, hvilke energimæssige forbedringer der ville være rentable at gennemføre, og hvor økonomisk boligen er at bo i. Da energimærket er standardiseret, giver det en god mulighed for at sammenligne og lave en ensartet vurdering af de enkelte afdelinger. 


Indskud 


Der skal ved overtagelse af en bolig betales et indskud. Indskuddet er en procentdel af opførelses-summen. 
Hvis du ikke selv har mulighed for at skaffe indskuddet, har du mulighed for at søge kommunen om at låne dig pengene eller kautionere for et lån i din bank. 
Du kan få yderligere information om lån til indskud i kommunens Borgerservice. 


Klager 


Beboerklager skal fremsendes skriftligt til boligorganisationen med to uafhængige underskrifter 


Lejekontrakt 


Der skal underskrives en lejekontrakt, så snart der er indgået en aftale om leje af en bolig. Lejekontrakten udfærdiges af den boligorganisation du flytter ind i. 


Opnoteringsgebyr 


Det koster kr. 300,00 i opnoteringsgebyr for at blive registreret på vores venteliste 

Opsigelse 

Når du skal fraflytte din bolig, skal du lave en skriftlig opsigelse. Opsigelsen skal underskrives af de personer, som står på lejekontrakten. 
Du har 3 måneders opsigelse til den første hverdag i en måned for almene boliger, mens opsigelsen for ungdomsboliger er 6 uger og ældreboliger 1 måned.