Mmmm..... cookies...

Husleje

Ved indflytningen i boligen betales den første måneds husleje forud sammen med indskuddet. Efterfølgende modtages et girokort, som kan tilmeldes til betalingsservice i banken, således at betalingen af huslejen sker automatisk ved PB (betalingsservice). 

Forfaldsdagen for betalingen af huslejen er den 1. bankdag i måneden, sker betalingen for sent, det vil sige efter denne dato vil man blive opkrævet restancegebyr den efterfølgende måned.