Mmmm..... cookies...

Fremleje

Du har som lejer af et beboelseslejemål ret til at fremleje dele af din bolig. 

Retten til fremleje af almene beboelseslejemål gælder selv om den, som man fremlejer til, ikke opfylder de almindelige krav til husstandens størrelse og sammensætning. (For ungdomsboliger gælder særlige regler).

Husk at lejeforholdet stadig er gældende mellem den oprindelige lejer og BSH, dvs. at det er dig som lejer, der hæfter for evt. misligeholdelse og manglende betaling. 

Delvis fremleje

Sådan gør du: 
Du finder selv en lejer (fremlejetager) 
Der skal udfærdiges en fremlejeaftale. Ansøgningsskema og skema om fremlejeaftale kan rekvireres hos BSH. 
Ansøgningen om fremleje og kopi af den underskrevne fremlejeaftale skal indsendes til BSH. 
BSH skal godkende fremlejen. 
Fremlejegodkendelsen udfærdiges af BSH. 
Når fremlejen er godkendt, kan fremlejen finde sted. 
Hvis du modtager boligstøtte, skal Holstebro Kommunes boligstøtteafdeling underrettes. 
Den oprindelige lejer er: 
Den ansvarlige overfor BSH. 
Ansvarlig for, at lejen bliver betalt. 
Ansvarlig for, at husordenen overholdes. 
Ansvarlig for, at lejligheden ikke misligeholdes.


Vi anbefaler:
 
At lejen betales via fremlejerens bank. 
At der evt. aftales et opsigelsesvarsel mellem fremlejer og fremlejetager. 

Bemærk: 
Fremleje kan ikke finde sted uden ægtefælle/samlevers samtykke. 
Fremlejetageren kan ikke fortsætte lejemålet efter fremlejeperiodens ophør. 
Hvis du ikke opfylder reglerne for fremlej, kan BSH afslå fremlejen. 

Uddrag af Lov om leje af almene boliger: 
§ 64 Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. 
§ 65 stk. 2 Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet når: 

1)Det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum eller 

2)Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. 
§ 66 stk. 1 Fremlejeaftalen skal indgås skriftlig, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse give udlejeren kopi af fremlejeaftalen.


Hel fremleje: 

Sådan gør du: 
Du finder selv en lejer (fremlejetager). 
Der skal udfærdiges en fremlejeaftale. Ansøgningsskema og skema om fremlejeaftalen kan rekvireres hos BSH. 
Ansøgningen om fremleje med dokumentation for fraværet og kopi af den underskrevne fremlejeaftale skal indsendes til BSH. 
BSH skal godkende fremlejen. 
Fremlejegodkendelsen udfærdiges af BSH. 
Når fremlejen er godkendt, kan fremlejen finde sted. 
Hvis du modtager boligstøtte, skal Holstebro Kommunes boligstøtteafdeling underrettes. 
Din midlertidige adresse skal oplyses til BSH. 

Den oprindelige lejer er: 
Den ansvarlige overfor BSH. 
Ansvarlig for, at lejen bliver betalt. 
Ansvarlig for, at husordenen overholdes. 
Ansvarlig for, at lejligheden ikke misligeholdes.


Vi anbefaler:
At lejen betales vis fremlejerens bank. 
At vi får en kontaktadresse, hvis dit fravær skyldes ophold i udlandet. 
At der evt. aftales et opsigelsesvarsel mellem fremlejer og fremlejetager. 

Bemærk: 
Fremleje kan ikke finde sted uden ægtefælle/samlevers samtykke. 
Fremlejetageren kan ikke fortsætte lejemålet ved fremlejeperiodens ophør. 
Hvis du ikke vender tilbage til lejemålet, skal lejemålet opsiges. 
Hvis du ikke opfylder regler for fremleje, kan BSH afslå fremlejen. 
Du skal kontakte BSH, når fremlejeperioden ophører og oplyse, om du flytter tilbage eller om du ønsker at opsige lejemålet.


Uddrag af Lov om leje af almene boliger: 
§ 65 stk. 2 Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet når: 

1)Det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum eller 

2)Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. 
§ 66 stk. 1 Fremlejeaftalen skal indgås skriftlig, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse give udlejeren kopi af fremlejeaftalen.