Mmmm..... cookies...

Weekendvagt

Der er weekendvagt i tidsrummet: 

Fredag fra kl. 13.00 til mandag kl. 7.00 

Hvis der opstår skader i din lejlighed, der ikke kan vente til den normale 
arbejdstid mandag morgen, kan vagten tilkaldes på 

tlf. 70210623 

Hvis vagten ikke selv kan udbedre skaden, vil relevante håndværker blive tilkaldt.