Mmmm..... cookies...

1. april 2020

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

Hvem og hvad er den boligsociale helhedsplan? Vi er et team, bestående af 7 boligsociale medarbejdere, der alle er ansat de næste 4 år, til at støtte beboerne i Trekanten, i at udvikle jeres bydel og jeres eget liv. Vi har netværk, erfaringer og ressourcer, som skal bruges til at hjælpe jer med at løse de udfordringer, der er i boligområdet, såsom ledighed, kriminalitet og utryghed. Derfor vil teamet have fokus på at støtte op om det at komme i gang med uddannelse og arbejde. Vi vil også have fokus på at styrke forældrerollen og støtte børn og unge i at have et aktivt fritidsliv. Og sidst men ikke mindst vil vi have fokus på etablering af fællesskaber. Det vil vi gøre igennem individuelle samtaler, aktiviteter og gruppeforløb og vi håber, at du har lyst til at være med. De forskellige aktiviteter kan du læse mere om på hjemmesiden www.trekantenholstebro.dk Den boligsociale helhedsplan lejer sig ind i Trivselshuset og mange af vores tilbud sker her, men vi laver også opsøgende arbejde og kigger gerne hjem til dig, hvis du har brug for en snak.
Vil du vide mere om helhedsplanen, er du velkommen til at kontakte lederen af helhedsplanen:
Anja Klok Schou  Tlf.: 30 84 57 52 Mail: anja@trekantenholstebro.dk
Du må også meget gerne kontakte de andre medarbejderne 

 

Medarbejderne i den boligsociale helhedsplan er:

 

Anja Klok Schou

Projektleder

Tlf. 30845752

Mail: anja@trekantenholstebro.dk

 

Ayad Omar

Jobmentor

Tlf. 30845701

Mail: ayad@trekantenholstebro.dk

  

Rikke Pilgård Andersen

Koordinering af frivillige-aktiviteter og
fokus på at støtte op om unges fritidsaktiviteter

Tlf.: 29912278

Mail: rikke@trekantenholstebro.dk

 

Tiahes Tiaharaja

Bydelsmor og familiekoordinator

Tlf.: 23232547
Mail.: tia@trekantenholstebro.dk

Pernille Friis
Medborgerskabskoordinator
Tlf.: 30840519
Mail: pernille@trekantenholstebro.dk

Dinos Kananda Byamungu
Jobfacilitator
Tlf. 30840521
Mail.: dinos@trekantenholstebro.dk

Adal William Dafaalla Faragalla
Familiekoordinator
Tlf.: 30840520
Mail.: adal@trekantenholstebro.dk


 

Anne Cathrine Ressem

Konsulent for ”Kvinder danner netværk”

Tlf.: 20743068

Mail: ac@ressemdesign.com

 

Du er altid velkommen til at komme og snakke med os. Både omkring de muligheder der er i Trivselshuset og om hvad de boligsociale medarbejdere kan hjælpe med.