Mmmm..... cookies...

Antenneforhold

Afdelingerne har forskellige antenneforhold, som er omfattet enten af YouSee Kabel TV eller parabol. 
Ved indflytningen i boligen bliver man oplyst om den enkelte afdelings antenneforhold. 

I afdelinger, som er tilknyttet YouSee Kabel TV, er det ved indflytning muligt at skifte til en anden pakke end fuldpakke. Dette meddeles til administrationen, når lejekontrakten afleveres. 
Efter indflytningen i boligen har man mulighed for at skifte pakke løbende, dog skal ændringen være administrationen i hænde senest den 12. i måneden, hvor ændringen vil være gældende fra den efterfølgende måned. 

I afdelinger, hvor der forefindes parabol, kan der rettes henvendelse til afdelingsbestyrelsen, såfremt man ønsker at tilføje eller fjerne kanaler på parabolkortet.