Mmmm..... cookies...

Renovation

Dagrenovation 
Dagrenovation er affald, som ikke direkte kan genanvendes, men som brændes. I den almindelige dagrenovation indgår bl.a.:

 • Alle former for madrester
 • Mælke-, juice-, vin- og saftkartoner 
 • Emballage, der har været i berøring med madvarer 
 • Tuber 
 • Vådt papir og blød plast 
 • Støvsugerposer 
 • Kapsler og indhold fra askebægre 
 • Engangsbægre og -tallerkener 
 • Engangsduge 
 • Konservesdåser 
 • Hygiejnebind og engangsbleer (indpakkes) 
 • Dagrenovation bortskaffes i de dertil opstillede containere.

HUSK AT BINDE FOR AFFALDSPOSERNE! 

Storskrald 
Storskrald er affald, som i vid udstrækning kan genanvendes under en eller anden form. Affaldet sorteres og afleveres i de etablerede affaldssøer.  

 • Pap 
 • Aviser og blade 
 • Jern og metal 
 • Hård plast og flamingo 
 • Haveaffald 

På kommunens genbrugsplads eller ved henvendelse til viceværten afleveres:

 • Møbler 
 • Træ 
 • Tøj og sko 
 • Stof, dyner, tæpper og dæk 
 • Glas og flasker tømmes for indhold inden de afleveres i de opstillede glascontainere.

Miljøfarligt affald 
Dit miljøfarlige affald samles i miljøspanden, som kommunen udleverer. Miljøspanden skal afleveres på genbrugspladsen.

 • Batterier 
 • Barberblade og kanyler 
 • Lavenergipærer og lysstofrør 
 • Bekæmpelsesmidler og kemikalier 
 • Bilakkumulatorer 
 • Luftfiltre 
 • Spraydåser med restindhold 
 • Maling, lakrester, lim og opløsningsmidler