Mmmm..... cookies...

Boligbytte

Du har, som lejer af en bolig, ret til at bytte din bolig. 

Du kan bytte med lejere i: 
Almene boligorganisationer. 
Almene andelsboligorganisationer. 
Private udlejningsejendomme. 

Du kan IKKE bytte med: 
En ejer af parcelhus. 
En ejer af en ejerlejlighed. 
En andelshaver i en privat andelsboligforening. 
Bolig med tilknyttet erhverv. 

Uddrag af reglerne ved bytning: 
Du skal rekvirere et bytteskema hos Boligselskabet "Holstebro". 
Bytteskemaet indsendes til Boligselskabet "Holstebro". Skemaet skal være boligselskabet i hænde senest 1 måned for bytningen kan finde sted. HUSK: - et eventuelt økonomisk mellemværende med boligselskabet skal være afklaret. 

Boligselskabet "Holstebro" skal godkende bytteansøgningen. 

Der foretages normalt fraflyttersyn og istandsættelse efter gældende regler. 

Ved bytning uden for Boligselskabet "Holstebro" skal kopi af byttepartens nuværende underskrevne lejekontrakt og udlejers godkendelse af bytningen indsendes til Boligselskabet "Holstebro". 
Der skal oprettes en ny lejekontrakt, som "den nye lejer" skal underskrive. 

Indskud, leje mm. indbetales af "den nye lejer". 

Når ovennævnte er i orden, kan den fysiske bytning finde sted, idet nøgler mv. af fraflytter afleveres til Boligselskabet "Holstebro", der udleverer dem til "den nye lejer". - Nøgler mv. må ikke overdrages lejerne imellem. 

Lov om leje af almene boliger: 
§69 stk. 2 Udlejeren kan modsætte sig bytning, hvis 

1)Den fraflyttede lejer ikke har beboet lejligheden i 3 år. 

2)Lejligheden ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum, eller 

3)Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig den pågældende bytning. 

Endvidere gælder særlige regler for bytning af ungdomsboliger, ældreboliger og boliger i bofællesskab. 

Vidste du, at: 
En eventuel misligeholdelse ikke kan overtages. 
Lejerskiftet ikke må pådrage afdelingen nogen udgift. 
Der må ikke ske betaling af dusør parterne imellem. 

Boligselskabet "Holstebro" kan ophæve lejeaftalen, såfremt bytteparterne ikke overtager og tager varigt ophold i boligen.