Mmmm..... cookies...

Fraflytningssyn

I forbindelse med opsigelsen af boligen aftaler man tidspunktet for fraflytningssynet af boligen. 

Til fraflytningssynet bliver lejligheden gennemgået, således at der bliver udarbejdet en synsrapport, som danner grundlaget for istandsættelsen af lejligheden. 

Det er vigtigt, at man møder op til dette syn, især hvis man er uenige om, hvorvidt man skal hæfte for istandsættelsen f.eks. misligeholdelse, manglende nøgler og vaskekort mm. 

Kopien af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.