Mmmm..... cookies...

Flytteafregning

Boligselskabet sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifter til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligeholdelse specificeres og sammentælles. 

I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. 

Istandsættelsesarbejdet udføres på boligselskabets foranledning.