Mmmm..... cookies...

Installationsret

I Lov om leje af almene boliger fremgår det, at:

”Lejeren har ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. 

Lejeren skal give meddelelse til udlejeren, inden lejeren foretager installationen.” 

På de nedenfor er betingelserne for opsætning/installation af 

  • vaskemaskiner 
  • opvaskemaskiner
  • tørretumbler
  • emhætter 

beskrevet nærmere. 


Skemaet, der skal anvendes af lejer i forbindelse med installationsretten.

Det vil altid være en god ide, at forespørge i administrationen eller hos viceværten, hvis man ønsker at benytte sig af installationsretten. 

BETINGELSER FOR OPSÆTNING AF VASKEMASKINER 

Tilslutning af maskine skal udføres af autoriserede håndværkere. 
Er der ikke monteret HPFI relæ i lejligheden, monteres og betales dette af afdelingen. 

Maskinens vandtilslutning skal udføres med aqua stop (vandblokering), for at forhindre oversvømmelse af lejligheden. Hvis der ikke er aqua stop på tilløbsslangen skal der mon­teres waterblock. Slanger og øvrige dele skal være godkendt til formålet. (ved tvivl – spørg forhandleren). 
Afløbsslangen skal tilsluttes afløbssystemet på korrekt vis med godkendt overgangsstykke m.m. 
Eltilslutningen skal udføres i henhold til Stærkstrømsreglementet. 

Placeres maskinen ikke i et rum med gulvafløb, hvor vandet frit kan løbe i, skal den pla­ceres i en bakke, så evt. skade på gulv m.v. undgås. Bakken kan normalt købes hos hvi­devareforhandleren. 
Mobile vaskemaskiner må ikke tilsluttes/benyttes (maskiner der typisk er tilsluttet blan­dingsbatteri og vask i køkken). Lejeren vil blive stillet til ansvar for eventuelle skader for­årsaget af en sådan maskine. 
Overholdes ovennævnte ikke, vil lejeren kunne drages til ansvar for evt. skader, der på­føres bygningen eller dennes installationer. 

Hvis der demonteres et skab, skal dette opbevares af lejer, til eventuel senere genmonte­ring. 
Arbejdet skal være uden udgift for afdelingen.


BETINGELSER FOR OPSÆTNING AF OPVASKEMASKINE 

Tilslutning af opvaskemaskinen skal udføres af autoriserede håndværkere. 
Er der ikke monteret HPFI relæ i lejligheden, monteres og betales dette af afdelingen. 
Maskinens vandtilslutning skal udføres med aqua stop (vandblokering), for at forhindre oversvømmelse af lejligheden. Hvis der ikke er aqua stop på tilløbsslangen skal der mon­teres waterblock. Slanger og øvrige dele skal være godkendt til formålet. 
Nyere opvaskemaskiner er konstrueret med aqua stop på tilløbsslangen eller indbygget i maskinen (ved tvivl – spørg forhandleren). 

Afløbsslangen skal tilsluttes afløbssystemet på korrekt vis med godkendt overgangsstykke med sidegren m.m. 

Eltilslutningen skal udføres i henhold til Stærkstrømsreglementet. 

Placeres maskinen ikke i et rum med gulvafløb, hvor vandet frit kan løbe i, skal den pla­ceres i en bakke, så evt. skade på gulv m.v. undgås. Bakken kan normalt købes hos hvi­devareforhandleren. 
Nyere opvaskemaskiner er dog konstrueret med et lukket bundkar, hvilket gør en bakke under maskinen unødvendig. 

Overholdes ovennævnte ikke vil lejeren kunne drages til ansvar for evt. skader der påføres bygningen eller dennes installationer. 

Hvis der demonteres et skab, skal dette opbevares af lejer, til eventuel senere genmonte­ring. 
Arbejdet skal være uden udgift for afdelingen. 

Ved flytning vil arbejdet kunne kræves reetableret. 


BETINGELSER FOR OPSÆTNING AF TØRRETUMBLER 

Almindelig tørretumbler / kondens tørretumbler:

Tilslutning af maskine skal udføres af autoriserede håndværkere. 
Er det nødvendigt med HPFI relæ, og dette ikke er i lejligheden, monteres og betales dette af afdelingen. 

Maskinens afkast skal bortledes fra lejligheden gennem en kanal til det fri som fast instal­lation. 
I de afdelinger hvor det ikke muligt at etablere afkast til det fri fra maskinen, vil der være krav om, at der opsættes kondens tørretumbler. 

El tilslutningen skal udføres i henhold til Stærkstrømsreglementet. 
Overholdes ovennævnte ikke vil lejeren kunne drages til ansvar for evt. skader der påføres bygningen eller dennes installationer. 
Hvis der demonteres et skab, skal dette opbevares af lejer, til eventuel senere genmonte­ring. 

Arbejdet skal være uden udgift for afdelingen. 

Ved flytning vil arbejdet kunne kræves reetableret. 


BETINGELSER FOR OPSÆTNING AF EMHÆTTE 

Tilslutning af emhætte skal udføres af autoriserede håndværkere. 

Emhættens afkast skal føres bort fra lejligheden gennem kanal eller gennem rist i mur 
(kun efter særlig aftale). 

I de afdelinger, hvor det ikke er muligt at etablere afkast fra emhætten til det fri, vil der være krav om opsætning af emhætte med kulfilter. 

Eltilslutningen skal udføres i henhold til Stærkstrømsreglementet. 

Overholdes ovennævnte ikke vil lejeren kunne drages til ansvar for evt. skader der påføres bygningen eller dennes installationer. 

Inventar, som evt. er demonteret for at muliggøre montering af emhætten, skal opbeva­res af lejeren, til evt. senere genmontering. 

Arbejdet skal være uden udgift for afdelingen. Ved flytning vil arbejdet kunne kræves reetableret.