Mmmm..... cookies...

Klager

Hvis man ønsker at klage over andre lejere i afdelingen, skal dette gøres skriftligt til administrationen. 

Man skal være opmærksom på, at klagen skal indeholde en præcisering af det påklagede samt at klagen skal underskrives af uafhængige parter fra afdelingen, dvs. personer fra 2 forskellige lejemål. 

Efter henvendelsen vil administrationen rette henvendelse til den eller de personer, som er omfattet af klagen, via brev, hvor der vil blive gjort opmærksom på, at dette er en overtrædelse af afdelingens regler for husordenen.