Mmmm..... cookies...

Om BSH

Boligselskabet blev stiftet den 22. april 1945 og har siden starten opført ca. 2200 almene boliger omfattende familie-, ungdoms- og ældreboliger. 

Hver bebyggelse udgør en selvstændig afdeling, og i hver afdeling vælger beboerne en afdelingsbestyrelse til at varetage afdelingens interesser. 

Gennem dette beboerdemokrati har beboerne stor indflydelse på forholdene i deres egen afdeling. 

Hver afdeling vælger et antal delegerede til boligselskabets øverste myndighed, repræsentantskabet. Repræsentantskabets medlemmer vælger boligselskabets bestyrelse, der består af 5 medlemmer.

Bolignød skabte boligselskabet
 

Lige efter 2. verdenskrig var boligsituationen i Holstebro kritisk. Boligbyggeriet havde næsten ligget stille i krigsårene og mange mennesker boede elendigt i fugtige kældre og barakker. 

To fremsynede mænd, den daværende formand for Fællesorganisationen, cigarsortere Poul Nilsson og redaktør for Holstebro Social-Demokrat, J. Schaltz-Andersen tog derfor initiativ til at stifte Boligselskabet Holstebro i 1945. 

3 år senere kunne de første lejere flytte ind i de efter datidens forhold store 4-vær. lejligheder i de røde rækkehuse på Rolf Krakes Vej og Yrsavej. 

Byen voksede markant efter krigen. Ny industri tiltrak mange mennesker og boligbehovet steg tilsvarende. Boligselskabet opførte derfor adskellige boligblokke i de følgende årtier. 

I 1970´erne kom det tæt/lave byggeri og i 1990´erne blev flere afdelinger omfattende renoveret, sideløbende med nybyggeri. 

Boliger for alle 

Boligselskabet Holstebro tilbyder boliger for alle, både unge, familier og ældre. Vi har også handikapegnede lejligheder og boenheder for fysisk udviklingshæmmede.