Mmmm..... cookies...

Om BSH

Boligselskabet blev stiftet den 22. april 1945 og har siden starten opført ca. 2200 almene boliger omfattende familie-, ungdoms- og ældreboliger. 

Hver bebyggelse udgør en selvstændig afdeling, og i hver afdeling vælger beboerne en afdelingsbestyrelse til at varetage afdelingens interesser. 

Gennem dette beboerdemokrati har beboerne stor indflydelse på forholdene i deres egen afdeling. 

Hver afdeling vælger et antal delegerede til boligselskabets øverste myndighed, repræsentantskabet. Repræsentantskabets medlemmer vælger boligselskabets bestyrelse, der består af 5

medlemmer.

Bolignød skabte boligselskabet

Lige efter 2. verdenskrig var boligsituationen i Holstebro kritisk. Boligbyggeriet havde næsten ligget stille i krigsårene og mange mennesker boede elendigt i fugtige kældre og barakker. 

To fremsynede mænd, den daværende formand for Fællesorganisationen, cigarsortere Poul Nilsson og redaktør for Holstebro Social-Demokrat, J. Schaltz-Andersen tog derfor initiativ til at stifte Boligselskabet Holstebro i 1945. 

3 år senere kunne de første lejere flytte ind i de efter datidens forhold store 4-vær. lejligheder i de røde rækkehuse på Rolf Krakes Vej og Yrsavej. 

Byen voksede markant efter krigen. Ny industri tiltrak mange mennesker og boligbehovet steg tilsvarende. Boligselskabet opførte derfor adskillige boligblokke i de følgende årtier. 

I 1970´erne kom det tæt/lave byggeri og i 1990´erne blev flere afdelinger omfattende renoveret, sideløbende med nybyggeri. 


Boliger for alle 
Boligselskabet Holstebro tilbyder boliger for alle, både unge, familier og ældre. Vi har også handikapegnede lejligheder og bo-enheder for fysisk udviklingshæmmede.

 

Den 22. april 2020, havde boligselskabet 75 års jubilæum. Desværre måtte festen aflyses grundet corona-epidemi. Her ses jubilæumsskriftet.

 

75 ÅRS jubilæumsskrift