Mmmm..... cookies...

BS

Efter indflytning i boligen modtager du sidst i måneden et girokort til betaling af den kommende måneds husleje. 

Dette girokort kan afleveres i banken til betaling, hvorved du ligeledes kan tilmelde betalingen til BS, så betalingen sker automatisk hver måned, når boligselskabet anmoder om det. 
 

Da BS har nogle frister for tilmelding til BS, som der skal overholdes er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, at den automatiske betaling via BS først sker, når denne vises på betalingsserviceoversigten.