Mmmm..... cookies...

Spørgsmål og svar

Kan jeg opsige min bolig mundtligt?
Nej. Du skal fremsende en skriftlig opsigelse, som er underskrevet af de personer, som står på lejekontrakten.

Hvem er kontaktperson udenfor boligselskabets normale åbningstid?
I løbet af ugen på hverdage er der ingen kontaktpersoner tilknyttet, men i weekenden fra fredag klokken 13 til mandag klokken 7 er der tilknyttet en weekendvagt, som kan kontaktes på tlf. 70210623.

Kan jeg ændre min kabel-tv pakke?
Ja, du kan ændre pakken, når du ønsker det. Ændringen skal blot være kontoret i hænde senest den 12. i måneden, så er den gældende fra efterfølgende måned.

Kan jeg fremleje min lejlighed?
Ja, du kan fremleje din lejlighed, hvis du opfylder kriterierne for at fremleje. Du finder ansøgningsskema osv. her.

Hvornår bliver der udbetalt penge for forbrugsregnskabet?
Tilbagebetalingen for forbrugsregnskabet bliver modregnet/udbetalt i husleje.

Hvordan får jeg skiftet min affaldscontainer til enten en større eller mindre?
Du retter henvendelse til kontoret, som sørger for, at ombytningen sker efter dine ønsker. Du vil blive opkrævet ombytningsgebyret på den førstkommende husleje.

Hvordan søger jeg om husdyr?
Du ansøger om husdyr på en blanket for din afdeling, som du finder her. Under hver afdeling finder du et ansøgningsskema med specifikation af husdyrart, alder, forsikringsselskab mm.

Hvordan opsiger jeg min bolig?
Du retter henvendelse til administrationen enten personligt, telefonisk eller skriftligt, så vil vi være behjælpelige med at få udfyldt en opsigelsesblanket. Se vores kontaktinformationer her.

Kan jeg søge om dispensation til at holde husdyr?
Der kan ikke gives dispensation til at holde husdyr i en afdeling. Dog har personer med fysisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, ret til at holde dette uanset bestemmelserne i husordenen. 

Det er afdelingens beboere, der på et afdelingsmøde beslutter husordenen for afdelingen, herunder tilladelse til at holde husdyr. Såfremt du ønsker at ændre denne regel, skal du på næste afdelingsmøde stille forslag om, at der gives tilladelse til at holde husdyr i afdelingen.

Hvor lang opsigelse har jeg?
Er det en lejlighed eller et rækkehus du bor i så er der 3 måneders opsigelse til den første hverdag i en måned. 

Er det en ungdomsbolig du bor i så er der 6 ugers opsigelse til den første hverdag i en måned.