Mmmm..... cookies...

Råderet

FRI RÅDERET giver dig nogle muligheder for at sætte et personligt præg på din bolig.

RÅDERET – BOLIGSELSKABET HOLSTEBRO

FRI RÅDERET giver dig nogle muligheder for at sætte et personligt præg på din bolig.

Her er nogle forklaringer, du har brug for, før du går i gang

FRI RÅDERET giver dig flere muligheder

 • Du kan frit ændre i din bolig, f.eks. flytte vægge og blænde døre.
 • Du kan låne af afdelingen til forbedringer - se eksempler nedenfor.
 • Du kan få godtgjort dine egne investeringer, når du flytter.

Hvornår skal jeg ansøge eller anmelde?

 • Hvis du er i tvivl, skal du spørge i administrationen.
 • Ved modtagelse af ansøgningen bliver der oprettet en råderetssag på lejemålet, der vil blive pålagt et råderetsgebyr på kr. 500,00.
 • Når der skal søges byggetilladelse (til byggetekniske ændringer), f.eks. nedtagning af bærende vægge etc., skal du ansøge før, du går i gang.
 • Når du vil låne penge til forbedringer, skal du ansøge før, du går i gang.
 • Når du vil have godtgørelse ved fraflytning for forbedringer, du finansierer af egne midler, skal du ansøge før, du går i gang.
 • Nedtagning af ikke-bærende vægge skal du altid anmelde, så vi ved, hvor mange rum der er i boligen.

Hvordan gør jeg?

 • Henvend dig til administrationen.
 • Ved lån til forbedringer skal du lave en lille beskrivelse og eventuelt et prisoverslag over projektet. Vores inspektør hjælper dig med at beskrive omfang, tidsplan, huslejekonsekvens og at indgå aftaler. Inspektøren laver en aftale med dig, som du skal underskrive. Lån til forbedringer kan ikke omfatte hårde hvidevarer.
 • Ved godtgørelse for egne forbedringer ved fraflytning kan der maksimalt godtgøres arbejde for 128.331 kr. (år 2022, beløbet reguleres årligt) og afskrivningsperioden er ved lov fastsat til maximalt 20 år. Godtgørelse kræver, at der er tale om forbedringer, og den omfatter ikke værdi af eget arbejde eller hårde hvidevarer (kun regninger fra momsregistrerede firmaer).

Hvad er fri råderet, og hvad kan jeg bruge den til?
Du kan lave mange type af ændringer og forbedringer i din bolig, bare du overholder byggeloven og afdelingens vedligeholdelsesreglement. Kommunens lokalplan kan også have særlige bestemmelser ved udendørs ændringer.

Du kan eksempelvis låne penge til at foretage følgende forbedringer:

 

Råderetsarbejder

Max. Lånebeløb i kr.

Max. Løbetid i år

Køkken

70.000 kr.

15

Badeværelse

 

20

Badinventar (skabe)

 

10

Indbygget skabe

 

10

Trægulve

 

10

Flytning af radiatorer

 

5

Udestue

42.000 kr.

12

Overdækket terrasse

17.000 kr.

7

Havefliser i haven

8.000 kr.

5

Redskabsskur

11.000 kr.

5

Carport

17.000 kr.

7

Genveks anlæg (ventilationsanlæg)

50.000 kr.

15

 

Det er ikke alle råderetsarbejder, som er oplyst på ovenstående liste.

Det er en forudsætning at det råderetsarbejde som ønskes, er vedtaget i den enkelte afdeling.

Råderetsarbejder under 5.000 kr. kan ikke lånefinansieres.

Restværdi
I de tilfælde, hvor den bygningsdel man ønske udskiftet under råderetsbestemmelserne, ikke er afskrevet jf. reglerne for afskrivning, vil der være tale om en egenfinansiering for restværdien, der ikke tilbagebetales ved fraflytning.

Desuden vil løbetiden for lånet være lig med den afskrivning, der er foretaget for den aktuelle bygningsdel.

Eksempel:
Man ønsker at udskifte sit køkken, der er 13 år gammel med et nyt til 40.000 kr.
Restværdien er 20 år minus 13 år = 7 år.
Egenbetalingen vil herefter udgøre 40.000/20 x 7 = 14.000 kr.
Lånefinansieringen 40.000 minus 14.000 = 26.000 kr.
Løbetiden på lånet er 13 år svarende til afskrivningen på det "gamle" køkken.

Du kan eksempelvis få godtgjort følgende egen forbedringer i din bolig ved fraflytning:
Køkken, badeværelse, indbyggede skabe, nye gulve, varme i gulv i badeværelse, udestue, udhuse og carport.

Du kan gennemføre næsten alle former for forbedringer indvendigt i boligen, hvis du selv betaler for forbedringen.

Forbedringen skal være aftalt med os inden du går i gang, hvis du skal have godtgørelse ved fraflytning.

Du kan ikke få godtgørelse for forandringer som f.eks. fjernelse af skillevæg etc., med mindre arbejdet indgår i f.eks. modernisering af et køkken.
Du kan få godtgjort forbedringer til en samlet udgift på maksimalt 128.331 kr. (år 2022, beløbet reguleres årligt)

Husk at forbedringer forøger boligens brugsværdi.

Hvis det ikke er tilfældet, er der tale om forandringer, som ikke giver ret til godtgørelse.