Mmmm..... cookies...

Syn før indflytning

Efter afleveringen af lejekontrakten til administrationen, vil der blive fremsendt tidspunktet for indflytningssynet. Ved synet udleveres nøglerne til boligen samtidig med at boligen gennemgås sammen med viceværten med henblik på fejl og mangler. Husk af give besked til viceværten, såfremt du ikke har mulighed for at møde på det fastsatte tidspunkt. 

Viceværten sørger for navneskilte i opgangen og på/ved døren i overensstemmelse med lejekontrakten, såfremt der er sket eller sker navneforandring, skal man rette henvendelse til viceværten for ændring af navneskilte mm. Vi gør dog opmærksom på, at man i nogle af afdelingerne selv skal sørge for navneskilt ved døren til boligen.