Mmmm..... cookies...

Forsikringer

Boligselskabets afdelinger er dækket af bygningsforsikringer, som sikrer bygningerne og de i afdelinger omkringliggende arealer. 

Den enkelte lejer skal selv sørge for, at man har en indboforsikring, således at man har sikret sit indbo, forsikringen skal omfatte en glas- og kummeforsikring for at sikre, at lejeren er dækket bedst muligt.