Mmmm..... cookies...

Boligens standard

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. 

Øvrige bygningsdele (træværk, inventar, tekniske installationer og gulve) kan ikke påregnes at være nyistandsatte, men disse vil blive istandsat, hvis boligselselskabet skønner, at der har været behov for det. 
Ved lejemål, hvor der er have til, skal denne være ordnet i forhold til årstiden.