Mmmm..... cookies...

Tillæg til lejekontrakt

Tillægget til lejekontrakten kan rekvireres hos administrationen, såfremt der sker ændringer i lejeforholdet. Dvs. hvis en af parterne på lejekontrakten vælger at flytte fra lejemålet, således at den ene overtager alle forpligtelserne ved lejemålet, mens fraflytteren frasiger sig alle forpligtelserne.