Mmmm..... cookies...

Beboerklagenævnet

Hvis man, som lejer hos Boligselskabet "Holstebro", klager over udfaldet af en arbejdsproces eller mangel herpå, kan dette blive afgjort ved Beboerklagenævnet. 
Dette sker ved, at man sender en klage til boligselskabet, som efterfølgende vil indsende denne til afgørelse ved nævnet. 
Hvis man ønsker at læse yderligere om beboerklagenævnet, kan dette gøre på Holstebro Kommunes hjemmeside, da nævnet er hjemmehørende der.